Om projektet – Københavns Universitet

Social Fabric > Om projektet

Om projektet

Social Fabric er et tværdisciplinært forskningsprojekt som har til formål at besvare en række spørgsmål om sociale netværks vigtighed. En stor del af projektet er SensibleDTU-eksperimentetet, hvor 1000 nystartede studerende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) får udleveret en smart phone, som logger alle deres sociale interaktioner og dermed forsyner projektet med en række empiriske datasæt som basis for selve undersøgelsen. Ydermere er eksperimentet i sig selv et forskningsobjekt, da en del af målet er undersøgelse perspektiver inden for såkaldt Big Data forskning - specielt de etiske og metodiske spørgsmål heri.

En meget mere detaljeret beskrivels af projektets formål kan ses på projektets primære engelske webside under 'Research'.

Projektetet har tilknyttet forskere fra en lang række områder indenfor både naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Følgende institutter og enheder er repræsenteret i projektet:

  • Antropologi
  • Medier, Erkendelse og Kommunikation
  • Fysik
  • Psykologi
  • Folkesundhedsvidenskab
  • Sociologi
  • Økonomi (hvorfra projektets leder David Dreyer Lassen kommer fra)

Projektet løber fra 2013-2017 og er finansieret af en bevilling på 16 mio. kr. fra Københavns Universitets tværdisciplinære stjerneprogrammer.