Eksperimentet: SensibleDTU – Københavns Universitet

Social Fabric > Eksperimentet: Sensibl...

Eksperimentet: SensibleDTU

En vigtig del af projektet Social Fabric er eksperimentet SensibleDTU - et stort data-projekt som involverer udlevering af smart phones til 1000 nystartede studerende på DTU. Telefonerne er opsat med en app, som indsamler data om sociale interaktioner blandt de studerende på alle relevante kanaler: face-to-face (via Bluetooth), sms, samtaler, email og facebook.

Data kommer ikke kun forskerne tilgode. Et fokusområde på DTU-projektet er at finde ud af, hvordan data kan blive gjort tilgængelige og brugbare for de studerende.

Deltagelse var kun åben for DTU-studerende, som begyndte på deres BA-grad i det akademiske år 2013/14.